PROXECTO FINANCIADO POLO IGAPE

Contratación xestores de internacionalización: (IG166)

Como apoio ao proceso de internacionalización da empresa, MARCELINO MARTINEZ, S.L., ten axuda concedida polo Igape para a contratación dun xestor, ao abeiro da convocaotira de axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización para os anos 2023, 2024 e 2025.

Estas axudas teñen como obxectivo facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización e, a incorporación ou reinserción ao mercado laboral ao mesmo tempo que se apoia ás pemes galegas no seu proceso de internacionalización. O resultado que se pretende é que os profesionais sigan contratados tras a súa participación no programa, na mesma empresa ou noutras, grazas a experiencia práctica recibida.